TexTIC

Este programa terá como obxectivo a realización de accións formativas no campo das tecnoloxías da información e da comunicación, consideradas vitais tanto para a procura de emprego, como para a inserción no mercado laboral.

Na actualidade é necesario que se promovan estas competencias, en especial para persoas que presentan un baixo coñecemento e uso destas, pero que, ao mesmo tempo, manifestan a súa necesidade e interese por elas.

Solicita a túa participación no proxecto