Promotores

A continuación relaciónanse os promotores do proxecto:

- FEAG

- UAFSE

- Cointega

- Xunta de Galicia

- Sindicatos