Programas

A continuación detállanse os seis programas cuxo desenvolvemento está incluído dentro do marco do proxecto EmpregaTex:

InsireTex

TexMellora

TexCreación

MoveTex

TexTIC

TexConcilia