Resultados

No marco deste proxecto prevense alcanzar os seguintes resultados:

 • • Recolocación do 60 % das persoas que realicen algún dos tres itinerarios previstos no proxecto (TexMellora, InsireTex ou TexCreación). No entanto, tentarase contactar con todas as persoas.
 • • 500 participantes na fase de orientación. 
 • • 350 participantes na fase de deseño de itinerarios de inserción personalizados cos seus consecuentes plans de acción individuais. 
 • • 100 participantes no programa vertical TexMellora. 
 • • 6 cursos de formación no sector téxtil - confección.
 • • 50 participantes no programa vertical InsireTex. 
 •  • 4 cursos de formación noutros sectores con potencial de ocupación. 
 • • 50 participantes no programa vertical TexCreación. 
 • • 70 participantes no programa horizontal MoveTex. 
 • • 160 participantes no programa horizontal TexTIC. 
 • • 50 participantes no programa horizontal TexConcilia.