Programas horizontais

Ademais dos programas verticais enunciadosna epígrafe correspondente, este proxecto conta cunha serie de programas horizontais, cun alcance xeral, e cuxa posta en práctica será fundamental para poder complementar os programas anteriormente mencionados.

Os programas horizontais incidirán especialmente na mobilidade, a formación nas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e a conciliación da vida familiar e persoal.

Trátase de programas transversais que complementan e reforzan os anteriormente indicados. Os programas horizontais son os seguintes:

MoveTex

TexTIC

TexConcilia

DESCARGAR TRÍPTICO COA INFORMACIÓN DO PROXECTO