Programas verticais

O proxecto contará cunha serie de programas que contribuirán ao fin último da inserción laboral das persoas desempregadas.

Por unha banda, crearanse programas verticais; programas temáticos ou específicos enfocados a un grupo concreto de persoas en función das súas perspectivas.

No marco deste proxecto articularanse diversos mecanismos de actuación capaces de dar unha resposta o máis adecuada posible a cada situación de desemprego.

Entre os programas verticais propostos ao abeiro deste proxecto, expóñense os seguintes:

TexMellora

InsireTex

TexCreación

DESCARGAR TRÍPTICO COA INFORMACIÓN DO PROXECTO