Persoas destinatarias

As persoas destinatarias deste proxecto son persoas en situación de dsemprego provenientes de empresas do sector téxtil de Galicia, cuxo despedimento fora motivado por causas obxectivas entre o 1 de marzo e o 30 de novembro de 2009.